הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי מספר 39/23 למתן שירותי יעוץ בתחום הפיתוח הארגוני

מספר: 39/23
תאריך פרסום: 24/07/2023
תאריך עדכון: 23/08/2023

09.08.2023- מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 17 באוגוסט 2023 בשעה 12:00. מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 31 באוגוסט 2023 בשעה 12:00 23.08.2023- עודכנו מסמכי המכרז, נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה ועודכנו הנספחים. מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 07 בספטמבר 2023 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשה: 07/09/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/08/2023