הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי מספר 64/22 למכירת כלי רכב

מספר: 64/22
תאריך פרסום: 28/12/2022
תאריך עדכון: 28/12/2022

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 15/01/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/12/2022