הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מנוי למאגר BankFocus (Bankscope / Orbis לשעבר) עבור חטיבת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל

מספר: 26-23
תאריך פרסום: 21/09/2023
תאריך עדכון: 21/09/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת Moodys Analytics UK Limited לצורך מנוי למאגר BankFocus (Bankscope / Orbis לשעבר) עבור חטיבת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 22 באוקטובר 2023 בשעה 12:00

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 22/10/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 21/09/2023