הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מערכת לניהול ויישום תהליכי אוטומציה ובקרות על ידי שימוש בטכנולוגיית RPA

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך מערכת לניהול ויישום תהליכי אוטומציה ובקרות על ידי שימוש בטכנולוגיית RPA
הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 05 בפברואר 2023 בשעה 12:00
מספר: 1-23
תאריך פרסום: 16/01/2023
תאריך עדכון: 16/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/02/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/01/2023