הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מערכת מתוצרת חברת Politemail לשליחת דיוורים פנימיים בבנק, שירותי מומחה, טכנאי, הדרכה ומוצרים נלווים נוספים

מספר: 07-21
תאריך פרסום: 23/06/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

​בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישת מערכת לשליחת דיוורים פנימיים בבנק, שירותי מומחה, טכנאי, הדרכה בנושא ומוצרים נלויום נוספים. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוו"ד המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק בישראל שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד התאריך 13.07.2021 בשעה 12:00.​​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 23/06/2021