הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מתן שירותי ייעוץ משפטי בנושאים הכרוכים בזכויות יוצרים בהתאם לתקנה38(ב) המפנה לתקנה 34(9)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם משרד המשפטים.

היקף התקשרות: 62,000 ש"ח לא כולל מע"מ

תקופת התקשרות: שנתיים

החלטה התקבלה בנובמבר 2022
מספר: H1068
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך עדכון: 30/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 31/12/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023