הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מתן שירותי סליקה לבנק ישראל, משרדי הממשלה והמוסד לביטוח לאומי

מספר: 26-21
תאריך פרסום: 15/12/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 15/12/2021