הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נתוני מסחר ומידע נוסף על שוק הקריפטו ובפרט על נכסים קריפטוגרפים בישראל

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת ציין אנלסיס לצורך נתוני מסחר ומידע נוסף על שוק הקריפטו ובפרט על נכסים קריפטוגרפים בישראל
הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב.
אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 20 בפברואר 2023 בשעה 12:00
מספר: 3-23
תאריך פרסום: 31/01/2023
תאריך עדכון: 31/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 20/02/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 31/01/2023