הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רישום קבוצות הספורט של הבנק בלידה למקומות עבודה במחוז תל אביב בהתאם לתקנה 3(29)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם הפועל העמותה לספורט במקומות עבודה מחוז תל אביב כספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

היקף התקשרות: כ-150,000 ש"ח לא כולל מע"מ

תקופת התקשרות: חמש שנים

החלטה התקבלה בפברואר 2022
מספר: H1126
תאריך פרסום: 31/01/2023
תאריך עדכון: 31/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 31/03/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 31/01/2023