הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רישום קבוצות הספורט של הבנק לכנסים ולהשתתפות הקבוצות בתחרויות בהתאם לתקנה 3(29)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם הפועל העמותה לספורט במקומות עבודה מחוז ירושלים כספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

היקף התקשורת: כ-1,000,000 ש"ח לא כולל מע"מ

תקופת התקשרות: חמש שנים

החלטה התקבלה בפברואר 2022
מספר: H1123
תאריך פרסום: 31/01/2023
תאריך עדכון: 31/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 31/03/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 31/01/2023