הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישה, אספקה והתקנה של ציוד תקשורת פסיבי וביצוע עבודות תשתית בתחום הפסיבי בהתאם לתקנה 38(ב) המפנה לתקנה 34(8)

מספר: H1098
תאריך פרסום: 04/05/2023
תאריך עדכון: 04/05/2023

אושרה התקשרות עם החברה שזכתה במכרז חשכ"ל 3-2020 שם הספק: נקסטקום בע"מ היקף התקשרות מקסימלי: בהתאם לתעריפי מכרז חשכ"ל מועד סיום תקופת התקשרות: כל עוד מכרז חשכ"ל בתוקף

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 04/05/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/05/2023