הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישה, תחזוקה, תמיכה ושירותי מומחה לפלטפורמת האורקסרטציה Control M מתוצרת חברת BMC

מספר: 17-23
תאריך פרסום: 12/07/2023
תאריך עדכון: 12/07/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת מטריקס אי.טי מוצרי תוכנה בע"מ לצורך רכישה, תחזוקה, תמיכה ושירותי מומחה לפלטפורמת האורקסרטציה Control M מתוצרת חברת BMC. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 03 באוגוסט 2023 בשעה 12:00.

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 03/08/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 12/07/2023