הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מידע ממודעות למכירה ולהשכרה של דירות למגורים

מספר: 12-23
תאריך פרסום: 16/05/2023
תאריך עדכון: 16/05/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת הומלי אתרים בע"מ לצורך רכישת קבצים המכילים מידע מאומת ומטוייב ממודעות למכירה ולהשכרה של דירות מגורים שפורסמו בלוחות האינטרנט השונים. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 5 ביוני 2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 05/06/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/05/2023