הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מנויים לכלי לימודי FSI CONNECT

מספר: 21-23
תאריך פרסום: 06/08/2023
תאריך עדכון: 06/08/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת Bank for International Settlements לצורך רכישת מנויים לכלי לימודי FSI CONNECT. הטעמים שבגינם קבעה במחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 24 באוגוסט 2023 בשעה 12:00

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 24/08/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/08/2023