הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מנויים למגזין The ECONOMIST בגרסת דפוס ובגרסה אלקטרונית

מספר: H784
תאריך פרסום: 05/01/2016
תאריך עדכון: 20/12/2022

התקשרות עם חברת The Economist Subscription Centre כספק חוץ, לצורך רכישת מנויים למגזין The ECONOMIST בגרסת דפוס ובגרסה אלקטרונית. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 17/12/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/01/2016