הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מנוי לעיתון Financial Times

מספר: H783
תאריך פרסום: 05/01/2016
תאריך עדכון: 20/12/2022

​התקשרות עם חברת The Financial Times Limited כספק חוץ, לצורך רכישת מנוי לעיתון Financial Times. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 17/12/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/01/2016