הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכש, תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצר Cview מבית חברת Securly לניהול חיי תעודות בארגון (Certificate)

מספר: 18-21
תאריך פרסום: 03/10/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכש, תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצר Cview מבית חברת Securly לניהול חיי תעודות בארגון (Certificate). הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 20 באוקטובר 2021 בשעה 12:00.​​​

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 03/10/2021