הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שדרוג מערכת בקרת המבנה בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)

מספר: H1109
תאריך פרסום: 06/08/2023
תאריך עדכון: 06/08/2023

אושרה התקשרות מטעמי יעילות וחיסכון עם חברת דניה מערכות אלקטרומכניות בע"מ. היקף התקשרות מקסימלי: 230,000 ₪ לא כולל מע"מ תקופת התקשרות: 28.02.2029

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 06/08/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/08/2023