הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שירותי יעוץ בתחום פיתוח אפליקציות בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)

מספר: H1110
תאריך פרסום: 06/08/2023
תאריך עדכון: 06/08/2023

אושרה התקשרות מטעמי יעילות וחיסכון עם חברת וואן טכנולוגיות תכנה בע"מ. היקף התקשרות מקסימלי: 1,500,000 ₪ לא כולל מע"מ. תקופת התקשרות: 30.06.2024 או עד להסדרת ההתקשרות עם הזוכים במכרז החדש, המוקדם מבניהם

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 06/08/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/08/2023