הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

5(א)(ב)(1) הליך ממוכן דו שלבי מספר 31/22 לבחירת מתכנן חשמל לפרויקט שיפוץ קומת מרתף ולפרויקט בניית קומת משרדים בבנייני בנק ישראל בירושלים בהתאם לתקנה

מספר: H1086
תאריך פרסום: 02/03/2023
תאריך עדכון: 02/03/2023

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם הספק אפרו שירותי הנדסה ושיווק בע"מ לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים בענף התכנון בדרך של בחירה ממאגר מתכננים היקף התקשרות: עד 1,500,000 ש"ח כולל מע"מ תקופת התקשרות: עד להשלמת מלוא השירותים הנדרשים

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 02/03/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/03/2023