הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אימות חשבונות בנק מחוץ לישראל עמם מתקשר הבנק בהתאם לתקנה 3(29)

מספר: H1108
תאריך פרסום: 06/08/2023
תאריך עדכון: 06/08/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד NSKNOX לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית היקף התקשרות מקסימלי: 150,000 ₪ לא כולל מע"מ. תקופת התקשרות: 31.06.2026

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 06/08/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/08/2023