הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות לרישוי מערכת גלישה מאובטחת ושירותים נלווים בהתאם לתקנה 3(29)

מספר: H1103
תאריך פרסום: 05/07/2023
תאריך עדכון: 05/07/2023

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם ספק יחיד לאחר שהתקבל אישור מנכ"לית ונגיד בנק ישראל. היקף התקשרות מקסימלי: 700,000 דולר לא כולל מע"מ תקופת התקשרות: 01.07.2023-30.06.2029

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/07/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/07/2023