הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 22/23 לבחירת מתכנן מיזוג אוויר לתכנון שיפוץ קומת מרתף ובניית קומת משרדים בבניין בנק ישראל בירושלים

מספר: 22/23
תאריך פרסום: 21/03/2023
תאריך עדכון: 20/04/2023

16.04.2023 נוסף קובץ סיכום כנס מציעים 18.04.2023 עודכן קובץ סיכום כנס ממציעים 20.04.2023 מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 24 באפריל 2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 24/04/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/04/2023