הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ייצור (הטבעה) מקומי של מטבעות זיכרון עבור בנק ישראל

מספר: 04-24
תאריך פרסום: 26/03/2024
תאריך עדכון: 26/03/2024
תחום: כללי ואחר

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה הישראלית למדליות ומטבעות בע"מ לצורך ייצור (הטבעה) מקומי של מטבעות זיכרון עבור בנק ישראל. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 15 באפריל 2024 בשעה 12:00

פרטי קשר

פרטים נוספים

מועד אחרון להגשת הסתייגויות: 15/04/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 26/03/2024