הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שירותי תמיכה ושירותי מומחה מקומיים בישראל למערכת (Alliance Messaging Hub) AMH לניהול ושינוע מסרי SWIFT

מספר: 1-24
תאריך פרסום: 03/01/2024
תאריך עדכון: 03/01/2024
תחום: מחשוב

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת אס טי פי האוס (2011) בע"מ לצורך שירותי תמיכה ושירותי מומחה מקומיים בישראל למערכת (Alliance Messaging Hub) AMH לניהול ושינוע מסרי SWIFT. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 22 בינואר 2024 בשעה 12:00

פרטי קשר

פרטים נוספים

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשת הסתייגויות: 22/01/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 03/01/2024