הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אימות חשבונות בנק מחוץ לישראל עמם מתקשר הבנק

מספר: H1108
תאריך פרסום: 06/08/2023
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 06/08/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023