הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת קווי תקשורת למטרת קישור לבורסה לניירות ערך

מספר: H1156
תאריך פרסום: 01/02/2024
תאריך עדכון: 01/02/2024
תחומים: מחשוב, כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 01/02/2025 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/02/2024