הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך לצורך שירותי ייעוץ לאיפיון מערכת לניהול למידה LMS וייעוץ לכתיבת מכרז למערכת ניהול LMS

מספר: H1093
תאריך פרסום: 04/04/2023
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

אושרה התקשרות מטעמי יעילות וחיסכון

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 04/04/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023