הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חברות במועדון טוב

מספר: H1067
תאריך פרסום: 05/12/2022
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 05/12/2023 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023