הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חיבור גנרטור למערכת קיימת

מספר: H1120
תאריך פרסום: 04/09/2023
תאריך עדכון: 12/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 03/09/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 12/09/2023