הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מתן שירותי ייעוץ לניהול ובניית טקסונומיה לפי תקן XBRL בתחום FULL DPM, ייעוץ בנושא סטנדרטים חדשים לניהול ה-METADATA של נתוני הפיקוח וייעוץ לנושא תהליכי ושיטות הדיווח

מספר: H1101
תאריך פרסום: 05/07/2023
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 05/07/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023