הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נות, שדרוג גרסאות, תחזוקה וקבלת עדכונים של תוכנת STATA

מספר: H1130
תאריך פרסום: 31/10/2023
תאריך עדכון: 31/10/2023
תחום: מחשוב

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 31/10/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 31/10/2023