הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קבלת מידע על עצי בעלות של חברות בארץ ובעולם ממאגר Orbis

מספר: H1155
תאריך פרסום: 01/02/2024
תאריך עדכון: 01/02/2024
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 01/02/2025 בשעה 17:22
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/02/2024