הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רישוי ותחזוקת מערכת EBS UTMOS DPT FOR UNIX

מספר: H1123
תאריך פרסום: 23/10/2023
תאריך עדכון: 23/10/2023
תחום: מחשוב

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 23/10/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/10/2023