הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רישוי, תחזוקה, תמיכה ושירותי מומחה לתוכנות ADABAS/NATURAL

מספר: H1079
תאריך פרסום: 25/05/2021
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: מחשוב

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 03/03/2024 בשעה 14:01
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023