הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישה, תחזוקה, תמיכה ושירותי מומחה לפלטפורמת Control M מתוצרת חברת BMC

מספר: H1115
תאריך פרסום: 04/09/2023
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: מחשוב

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 03/09/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023