הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תעבורת רשת בשוק הקריפטו מנקודת המבט הישראלית

מספר: H1164
תאריך פרסום: 04/04/2024
תאריך עדכון: 04/04/2024
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 04/04/2025 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/04/2024