הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז ממוכן דו שלבי מספר 46/21 לאספקת כתבי עת

מספר: 46/21
תאריך פרסום: 18/11/2021
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 18/11/2021 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023