הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז מסגרת מספר 28/21 לאספקת שירותי ארגון וביצוע כנסים ואירועים

מספר: 28/21
תאריך פרסום: 25/08/2021
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 25/08/2021 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023