הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי דו שלבי לאספקת מוצרים חד פעמיים

מספר: 19/18
תאריך פרסום: 31/05/2018
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 31/05/2018 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023