הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי דו שלבי למתן שירותי הסעה במוניות

מספר: 26/18
תאריך פרסום: 13/08/2018
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 13/08/2018 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023