הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי לביצוע עבודות שיפוץ

מספר: 06/14
תאריך פרסום: 13/02/2014
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

מועד אחרון להגשת הצעות: 13/02/2014 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023