הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי למכירת כלי רכב מסוג מזדה

מספר: 69/13
תאריך פרסום: 28/11/2013
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 28/11/2013 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023