הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי למכירת כלי רכב

מספר: 58/13
תאריך פרסום: 28/10/2013
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשת הצעות: 28/10/2013 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023