הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי למתן שירותי הסעות

מספר: 74/18
תאריך פרסום: 20/12/2018
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 20/12/2018 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023