הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי לפינוי פתיתי שטרות

מספר: 54/18
תאריך פרסום: 06/09/2018
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 06/09/2018 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023