הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי לרכישה ותחזוקה של מחשבים מסוג ALL IN ONE מתוצרת חברת LENOVO

מספר: 41/14
תאריך פרסום: 17/09/2014
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 17/09/2014 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023