הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי למתן שירותי חניה

מספר: 26/19
תאריך פרסום: 28/04/2019
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 28/04/2019 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023