הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 10/24 לתרגומים ועריכה לשונית

מספר: 10/24
תאריך פרסום: 20/03/2024
תאריך עדכון: 15/04/2024
תחום: כללי ואחר

15.04.2024- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

עודכנו מסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 12 במאי 2024 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 12/05/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/04/2024