הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 13/22 לביצוע עבודות איטום

מספר: 13/22
תאריך פרסום: 06/04/2022
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

מועד אחרון להגשת הצעות: 06/04/2022 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023